Misja programu

Włączamy filmy w edukację obywatelską młodych Europejczyków. Tworzymy narzędzia, które są przyjazne dla nauczycieli, ciekawe dla młodzieży i adekwatne do potrzeb edukacji przyszłości. Łączymy perspektywy i wiedzę z różnych dziedzin, tak by uczniowie bardziej świadomie odbierali małe filmowe historie i chętniej angażowali się w wielkie sprawy, o jakich one opowiadają.

O Projekcie

"Shortcut - małe historie, wielkie sprawy" to projekt nowoczesnej edukacji filmowej oparty na europejskich filmach krótkometrażowych. Projekt realizują cztery europejskie organizacje przy wsparciu programu Unii Europejskiej, „Kreatywna Europa MEDIA”.

W ramach projektu oferujemy katalog europejskich filmów krótkometrażowych na platformie vod dostępny dla wszystkich zarejestrowanych placówek i instytucji edukacyjnych. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego z myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować wobec wyzwań współczesnej Europy. Pracę z filmami wspiera pakiet nowoczesnych materiałów pomocniczych, zawierający komponenty edukacji o filmie i edukacji poprzez film.

Baza filmów i materiałów, oraz informacje o działaniach edukacyjnych realizowanych w poszczególnych krajach partnerskich dostępne są na stronach edycji narodowych projektu „Shortcut - małe historie, wielkie sprawy”.

Partnerzy

Centrum Edukacji Obywatelskiej

One World at Schools (JSNS.CZ)

Os Filhos de Lumière

The Nerve Center