MISE PROJEKTU

Shortcut je evropský filmový projekt zaměřující se na výuku k aktivnímu občanství pomocí promítání filmů na školách. Čtyři partnerské země, které se na projektu podílejí, mají velké zkušenosti v práci s mladými lidmi a filmovou výchovou. Naším společným cílem je zlepšit povědomí mladých diváků o společensky důležitých tématech a to prostřednictvím evropských filmů z odlišných a někdy vzdálených zemí a zároveň posílit pedagogické dovednosti vyučujících ve vzdělávání skrze film a o filmu.

ABOUT THE PROJECT

Shortcut – Small Stories, Big Issues“ je filmový vzdělávací projekt založený na evropských krátkých filmech. Realizátory projektu jsou čtyři evropské organizace z Polska, Severního Irska, České republiky a Portugalska s podporou mediálního programu Evropské unie Kreativní Evropa - MÉDIA.

Filmy jsou vybírány tematicky, aby posílily kompetence mladých lidí čelících výzvám moderního světa. Soubor nabízených evropských krátkých filmů a animovaných spotů se zabývá občanstvím a osobním rozvojem. Doprovodné materiály pro vyučující z registrovaných vzdělávacích institucí jsou přístupné na speciální internetové platformě. Databáze filmů, materiálů a vzdělávacích aktivit jsou dostupné na jednotlivých stránkách každé partnerské země projektu „Shortcut – small stories, big issues”.

Tato webová stránka byla vytvořena s finanční podporou Evropské unie. Za jeho obsah nese výhradní odpovědnost konsorcium partnerů projektu Shortcut a nelze jej v žádném případě považovat za vyjádření postoje Evropské unie.

Sestřih z filmů:

Studentské filmy:

Partnerzy

Centrum pro vzdělávání občanů (Centrum Edukacji Obywatelskiej, CEO)

One World in Schools (OWIS)

Os Filhos de Lumière

The Nerve Center